سمینار آشنایی با گرایش های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی صنایع

جلسه آشنایی دانشجویان با گرایش های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی صنایع با سخنرانی آقای دکتر مجید ایوزیان و با حضور اساتید هیئت علمی رشته مهندسی صنایع د ...

01 تیر 1398 - 15:46

اکران فیلم سینمایی the social network

روز سه شنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۱ در سالن سینمایی دانشگاه علم و فرهنگ با حضور ۷۰ نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع فیلم سینمایی the social network توسط ا ...

01 تیر 1398 - 15:45

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس