برگزاری دوره آموزش نرم افزار MSP

دوره آموزش نرم افزار MSP توسط انجمن علمی مهندسی صنایع با همکاری مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ از تاریخ 30 فروردین 97 در پنج هفته پیاپی (مجموعا 24 ساعت آموزشی) توسط استاد ارجمند آقای دکتر عماد کوشا برگزارشد.