رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه صنایع

گروه صنایع دانشگاه علم و فرهنگ رشته های تحصیلی زیر را ارائه می نماید:

مقطع کارشناسی:

  • گرایش مهندسی صنایع

مقطع کارشناسی ارشد :

  • بهینه سازی سیستم ها
  • لجستیک و زنجیره تامین
  • سیستم های مالی