معرفی گروه مهندسی صنایع

درسال 1378 اولین دانشجویان رشته مهندسی صنایع از طریق کنکور سراسری در دانشگاه علم و فرهنگ پذیرش شدند .

با پذیرش دانشجو در این رشته الزامات مورد نیاز نیز تدارک شد و کلیه آزمایشگاههای مورد نیاز در سال اول تحصیلی دانشجویان را اندازی شد. بدلیل زمانبر بودن تجهیز کارگاهها ابتدا کارگاهها در دانشگاه علم و صنعت ایران و با هماهنگی دو دانشگاه برگزار می شد که پس از تجهیز کارگاه ماشین افزارو کارگاه جوش، این کارگاهها نیز در دانشگاه علم و فرهنگ در حال ارائه می باشد.

با پذیرش دانشجو در این رشته و با توج به استراتژه گروه مبنی بر ارتقا سطح کیفی عملکرد، گروه مهندسی صنایع از سال 1378 اقدام به جذب اعضاء هیات علمی نمود. با جذب اعضاء هیات علمی پتانسیل جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت و در شورای گروه با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  موافقت شد. و از سال 1385 گروه مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نمود.