مدیر گروه بهینه سازی سیستم ها(ارشد-دکتری)

      سید مهدی سجادی فر

  • استادیار
  • گروه مهندسی صنایع
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 505
  • ایمیل:sajadifar@usc.ac.ir