مدیر گروه سیستم های مالی(ارشد)

      مرتضی خاکزار بفروئی

  • استادیار
  • گروه مهندسی صنایع
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 504
  • ایمیل: m.khakzar@usc.ac.ir