سمینار آشنایی با گرایش های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی صنایع

جلسه آشنایی دانشجویان با گرایش های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی صنایع با سخنرانی آقای دکتر مجید ایوزیان و با حضور اساتید هیئت علمی رشته مهندسی صنایع دانشگاه و ۶۰ نفر از دانشجویان این رشته توسط انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار گردید.

این جلسه روز یک شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ الی ۱۳ در سالن سینمایی برگزار و مطالبی در مورد گرایش های ارشد و دکتری مهندسی صنایع ، آینده شغلی این رشته ، منابع کنکور و ... مطرح شد.