قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع - درس کارگاه ریخته گری

کلاس های درس کارگاه ریخته گری از تاریخ 98/11/12 لغایت 98/11/17 برگزار می گردد.