اکران فیلم سینمایی the social network

روز سه شنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۱ در سالن سینمایی دانشگاه علم و فرهنگ با حضور ۷۰ نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع فیلم سینمایی the social network توسط اعضای انجمن علمی مهندسی صنایع اکران شد.

این فیلم که درمورد زندگی نامه سازنده شبکه اجتماعی فیس بوک بود مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.